Den stora guiden till vinterdäck

vinterdäckSå kallade vinterdäck är, som man även kan höra på namnet, särskilda däck till bilar och fordon som används under vintern. Detta är nödvändigt eftersom vanliga däck, även kallade sommardäck, inte är säkra vid körning på vinterväglag med is, snö, slask och liknande. Vinterdäck är dock utformade på ett sätt som gör att de kan användas även på vintern, vid vinterväglag. Denna anpassning kan vara gjord på flera olika sätt, bland annat:
Gummit som används i vinterdäck har en annan gummiblandning än det gummi man ser i sommardäck.
Vinterdäck har särskilda mönsterdjup, som gör att de håller sig kvar på vägen även vid vinterväglag bättre.
Vinterdäck kan ha dubbar, som gör att däcket hålls fast i marken ännu bättre.

Olika typer av vinterdäck

Vinterdäck kan på grund av detta delas in i flera olika grupper och kategorier. I Sverige används följande grupperingar:
Dubbdäck
Nordiska dubbfria däck
Samt
Centraleuropeiska dubbfria däck.

Regler och lagar rörande vinterdäck

Det är inte upp till dig som bilägare att avgöra när du vill använda vinterdäck och inte. Istället finns det en del lagar och regler som man måste rätta sig efter. Bland annat MÅSTE alla bilar och fordon ha vinterdäck mellan perioden 1 december till 31 mars varje år, om vinterväglag råder. Med vinterväglag menas att det finns snö, is, modd eller frost på någon del av vägbanan.

Vinterdäcken måste, för att vara godkända för körning i Sverige, ha vissa särskilda märkningar. Man får dock lov att använda både dubbade och dubbfria däck. Dubbade däck får dock inte användas året runt, utan endast under perioden 1 oktober till 15 april. Skulle det vara så att man befarar att vinterväglag kommer att råda under andra perioder (vilket dock är relativt ovanligt i många delar av landet), får man lov att använda dubbdäck.
Om man har vinterdäck på din bil, måste även ett släp som dras av bilen ha detta. En bil som har dubbdäck måste även ha ett släp med dubbdäck.
Enligt rekommendationer ska man alltid sätta de bästa vinterdäcken fram på bilen, och de sämre vinterdäcken, om sådana finns, där bak.

Regler kring mönsterdjup på vinterdäck

Personbilar och andra lätta fordon måste ha ett mönsterdjup på minst 3 mm på vinterdäcken. Samma krav ställs på släp som dras av dessa fordon. Tyngre fordon, med en totalvikt på över 3.5 ton måste ha ett mönsterdjup på minst 5 mm på vinterdäcken.

Viktigt att veta om du funderar på att skaffa dubbdäck

Dubbdäck är inte tillåtna överallt i landet. Bland annat i vissa av storstäderna finns det vissa gator där dubbdäck är förbjudna och endast friktionsdäck tillåts, även under vintern.
Du kan, om du behöver ta reda på exakt vilka områden detta är, hitta denna information på Transportstyrelsens hemsida.
Anledningen till att dubbdäck inte tillåts överallt är att de är mindre miljövänliga än dubbfria däck, så i områden som är högtrafikerade vill man med anledning av detta ibland undvika att de används.

Finns det inga undantag till reglerna för vinterdäck?

Jo, några undantag finns det allt, trots att de inte är så aktuella för de flesta bilförare. Men för ordningens skull vill vi ändå redovisa för dem.

Vid dessa scenarion behöver inte reglerna för vinterdäck följas:

Om däcken är monterade på fälgar med en diameter på 10 tum eller mindre än så.
Om fordonet enbart bogseras iväg.
Om fordonet är 30 år eller äldre och är registrerat som detta officiellt.
Om det gäller ett tungt fordon (med en totalvikt på över 3.5 ton) som är utlandsregistrerat. (Ett utlandsregistrerat lätt fordon omfattas dock av kraven).
Om man enbart ska köra bilen eller fordonet till en besiktning och tillbaka.

Inte heller omfattas motorcyklar av kraven, trots att det finns vinterdäck även till motorcyklar. Försvarsmaktens fordon omfattas inte heller av dessa krav.

Håller vinterdäck hur länge som helst?

Absolut inte! Istället slits vinterdäck förmodligen ut snabbare än vanliga sommardäck. Man måste därför vara noga med att granska skicket på sina vinterdäck innan varje gång man använder dem. Det är även viktigt att förvara vinterdäck på rätt sätt för att öka deras livslängd. Förvara därför alltid dina vinterdäck så svalt, torrt och mörkt som det bara går.

Vinterdäck i andra länder

Varje land, även inom Europa, sätter sina egna regler gällande vinterdäck. Variationerna gällande detta är därför stora de olika europeiska länderna emellan. Ska man köra bil utomlands är det därför värt att bekanta sig med den lokala lagstiftningen innan man ger sig iväg, så att man vet vad som gäller. Även inom de nordiska länderna förekommer skillnader, vilket inte många tänker på!

Tips!