Författararkiv: vinterdack

Vad är ”vinterväglag”?

vad är vinterväglag

Här är det definitivt vinterväglag.

Detta är en vanlig fråga relaterat till vinterdäck eftersom det finns krav på vinterdäck när vinterväglag förekommer. Man kan definiera vinterväglag som att det förekommer när frost, snömodd, is eller snö finns någonstans på vägbanan. Det är alltså på förarens ansvar att bedöma om detta finns och sedan är den lokala polismyndigheten som avgör om vinterväglag förekommer. Även om inte vinterväglag förekommer så är det krav på vinterdäck mellan 1/12 till 31/3 nästa år.

Vad är vinterdäckslagen?

Vinterdäckslagen ingår i Trafikförordning (1998:1276) och den reglerar när man måste ha vinterdäck i Sverige. Vid § 18 a i Trafikförordningen hittar man just bestämmelserna som rör vinterdäck och personbilar.

Sammanfattning

vinterdäckslagen

Vinterdäckslagen reglerar när man måste köra med vinterdäck

Sammanfattningsvis så innebär den att det är lag på att ha vinterdäck mellan 1 December till 31 Mars om vinterväglag råder (vilket det i oftast gör under denna period av året). Mönsterdjupet på vinterdäck måste vara minst 3 mm till skillnad på sommardäck där mönsterdjupet måste vara 1,6 mm. Det finns två typer av vinterdäck, nämligen dubbade och odubbade vinterdäck (friktionsdäck). Det är tillåtet att köra med dubbade däck mellan 1 Oktober till 15 April.

Böter

Kör man utan vinterdäck under ovan nämnda tidsram så kan man få böta 1200 kr, samma belopp gäller om man inte har tillräckligt mönsterdjup.

Vinterdäckslagen i Trafikförordning (1998:1276)

Nedan har vi kopierat in hela § 18 a i Trafikförordningen.

18 a § Personbil klass I, personbil klass II med en totalvikt av högst 3,5 ton, lätt lastbil och lätt buss samt släpvagn, som dras av sådant fordon, ska vid färd på väg vara försedd med vinterdäck eller likvärdig utrustning den 1 december- 31 mars när vinterväglag råder.

Tung lastbil, tung buss och personbil klass II med en totalvikt över 3,5 ton ska vid färd på väg vara försedd med vinterdäck eller likvärdig utrustning på fordonets drivaxlar den 1 december-31 mars när vinterväglag råder. Framhjulsdrivna bilar ska vara försedda med vinterdäck eller likvärdig utrustning även på fordonets bakre hjulaxlar.

Ett fordon får brukas trots bestämmelserna i första och andra styckena
1. om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten

a) för provkörning eller bogsering av fordonet i samband med reparation eller liknande ändamål,
b) för färd kortaste lämpliga väg till och från närmaste besiktningsorgan enligt fordonslagen (2002:574) för besiktning, eller
2. om fordonet enligt vägtrafikregistret är av en årsmodell som är trettio år eller äldre.

Transportstyrelsen får föreskriva att fordon även i andra fall än som avses i tredje stycket får brukas trots bestämmelserna i första och andra styckena om det kan ske utan att
trafiksäkerheten sätts i fara. Förordning (2012:705).”

Källa: Trafikförordningen på Riksdagens hemsida